André Noordhuis

                                                    zelfstandig specialist ouderengeneeskunde

 

Voordelen

Er zijn voordelen en het biedt u gemak wanneer u met mij als freelance / zelfstandig specialist ouderengeneeskunde-manager gaat werken:
•Meteen inzetbaar

•Snel en eenvoudig te regelen

•Zekerheid omtrent zelfstandig ondernemerschap (incl.VAR-WUO)

•Geen gedoe en verdere kosten met werving, selectie, HRM-zaken, ziekte/arbeidsongeschiktheid,
       moeizame arbeidsverhoudingen, etc.

•Zeer flexibel; kortdurende of intermitterende opdrachten zijn ook prima mogelijk. Ook voor tijdelijke opvang bij ziekte,  
       zwangerschap of tijdens een wervingsfase; ‘doen wat gevraagd wordt’

•Geen extra of verborgen kosten

•Productiever: goede prijs/kwaliteitsverhouding > zie het document
                                Wat kost een specialist ouderengeneeskunde in loondienst nu ècht.pdf


Inhoudelijk
•Generalist – breed georiënteerd

•Visie op het vak, zowel inhoudelijk als t.a.v. het voeren van een moderne praktijkvoering (ook als organisatieadviseur),

       daardoor ook goed te gebruiken als katalysator bij lopende organisatieontwikkelingen

•Innovatief, ‘ICT’-minded

•Zeer uitgebreide ervaring en expertise

•Breed inzetbaar:

        *psychogeriatrie met visie op ‘probleemgedrag’ en uitgebreide BOPZ-kennis, ook als BOPZ-arts.

        *GRZ met zowel uitvoerende als ontwikkel-ervaring

        *langdurige somatische zorg, incl. verzorgingshuis-cliënten

        *ambulante diagnostiek dementie/pg (DOC-team)

        *extramuraal/consultatief

        *ook als primus interpares/‘senior-arts’

•Tevens voor een deskundige blik op of ontwikkeling van protocollen, richtlijnen en de –modernisering van- medische
       praktijkvoering

Een goede communicator, bruggenbouwer. Altijd bereid om te investeren in een organisatie, gevraagd en ongevraagd advies gevend. Een frisse wind, maar ook rust en structuur met een grote 'dosis' aan ervaring en deskundigheid!

Bel of mail me gerust voor meer uitleg over de voordelen en mogelijkheden!
Desgewenst maken we op korte termijn een afspraak om een en ander uitgebreider door te nemen.


Home

© A.J. Noordhuis 2015