André Noordhuis

                                                    zelfstandig specialist ouderengeneeskunde

 

Over mij

Vanaf 1-1-2011 ben ik werkzaam als zelfstandig specialist ouderengeneeskunde/medisch ondernemer en -consultant.
In 1989 cum laude afgestudeerd als arts. Daarna eerst 3 jaar werkzaam geweest als ANIOS in een ziekenhuis op de afdelingen longziekten, interne geneeskunde en oncologie.
Ik ben sinds 1992 als arts werkzaam in de ouderenzorg.
Vanaf 1995 ben ik geregistreerd specialist ouderengeneeskunde.
Daarbij een ruime ervaring in alle zorgsoorten, inclusief alle specifieke vormen van revalidatie/GRZ.
Ook werkzaam in verzorgingshuizen. Zowel in de hoedanigheid van mede-, hoofdbehandelaar, BOPZ-arts als medisch adviseur.
Tevens een aantal jaren als opleider betrokken geweest bij de opleiding voor verpleeghuisartsen aan de VU te Amsterdam. Stagebegeleider voor AIOS’sen huisartsgeneeskunde (AMC) en vooral de laatste 3 jaar veel supervisie aan basisartsen gegeven. Dit motiveert enorm.
Vanaf 1995 daarnaast coördinator medisch-, sociaalwetenschappelijke dienst.
Vanaf 2005 manager van het behandelcentrum. Als zodanig deel uitmakend van het managementteam.
Uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van en participeren in diverse transmurale projecten (o.a. stroke service en LDP/kopgroep dementie).
Daarnaast in het uitvoeren van en leiding geven aan projecten. Ondermeer organisatie veranderprocessen en vakinhoudelijke projecten. Meest recent in samenwerking met Gerimedica rond medische praktijkvoering.
Ook het -mede- ontwikkelen van vakinhoudelijke protocollen, richtlijnen en formularia zijn altijd een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden geweest.

Met deze ervaring ben ik breed inzetbaar in zowel de ouderenzorg als ook in andere sectoren van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld GGZ). Voor een verdere specificering van te door mij te leveren diensten verwijs ik naar de betreffende pagina diensten.

U kunt hier mijn CV_ANoordhuis.pdf inzien of downloaden. Vanaf 2011: zie mijn LinkedIn profiel


Home

© A.J. Noordhuis 2015