André Noordhuis

                                                    zelfstandig specialist ouderengeneeskunde

 

© A.J. Noordhuis 2015

Dienstverlening

Mogelijkheden voor opdrachten/werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:


 1. Medische werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde, zoals:

 2. Waarneming bij zwangerschap, ziekte

 3. Tijdelijke aanvulling bij vacatureruimte of voor opvang van piekdrukte c.q. in vakantieperioden

 4. Tijdelijk rust en structuur tijdens veranderprocessen of

 5. Bij het werkzaam zijn van relatief veel basisartsen, verpleegkundig specialisten, e.d.

 6. Hoofd- of medebehandelaar in verzorgingshuizen (in transitie), dan wel participatie in huisartspraktijken als specialist ouderengeneeskunde

 7. Werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde gecombineerd met managementtaken

 8. Interim management

 9. Als verandermanager met de laarzen stevig in de modder

 10. Adviseur ten aanzien van bijvoorbeeld organisatiewijzigingen, invoering EPD/EMD en projectmatige zaken

 11. Adviseur ten aanzien van BOPZ wet- en regelgeving, als BOPZ-arts en/of projectmatig; bijvoorbeeld voor de opstart van een BOPZ-PG unit, bijv. kleinschalig of in een verzorgingshuis

 12. Adviseren en participeren bij het ontwikkelen van protocollen, richtlijnen vanuit mijn uitgebreide expertise & visie

 13. Dementie diagnostiek/ambulante GGZ

 14. Consultatie in de eerstelijn of ziekenhuizen

 15. Participeren in bereikbaarheidsdiensten

 16. Beoordeling wils(on)bekwaamheid

 17. Verrichten van second opinion

Home